Kysy pois, kyläasiamies etsii vastauksen

Lähetä mieltäsi askarruttava Pieksämäen maaseutualeisiin liittyvä kysymys kyläasiamiehelle, hän etsii vastauksen.
Lähetä kysymykset Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Kysymys:
Millaisia avustuksia kaupunki jakaa?

VASTAUS

Pieksämäen kaupungin toiminta-avustuksien hausta kerrotaan kaupungin verkkosivuillla seuraavasti:

Vapaa-aikalautakunta myöntää toiminta-avustuksia kulttuuritoimintaan ja liikuntatoimintaan. Nuorisotoimen avustukset myöntää koulutuslautakunta.
Kaupunginhallitus myöntää keväisin toiminta-avustuksia muuhun toimintaan.

Vapaa-aikalautakunnan, koulutuslautakunnan ja
kaupunginhallituksen toiminta-avustusten haku vuonna 2014 on maanantaihin
maaliskuun 31. päivä klo 15.00 mennessä:

- kulttuuritoimintaan 35 000 euroa,
- liikuntatoimintaan 43 500 euroa,
- nuorisotoimintaan 29 100 euroa,
- muuhun toimintaan (kh) 10 000 euroa

Avustusanomukset on toimitettava määräaikaan
mennessä os. Pieksämäen kaupunki,  PL 125, 76101 Pieksämäki tai kaupungintalon
palvelupisteeseen, (Pertinkuja 1).  Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustukset julistetaan haettavaksi lehti-ilmoituksella.

Anomukset osoitetaan vapaa-aikalautakunnalle tai koulutuslautakunnalle.Lomakkeita saatavana kaupungintalon palvelupisteestä, Virtasalmen, Jäppilän, Kanttilan ja Poleenin kirjastoista sekä uimahallilta ja kaupungin verkkosivuilta.

 

Kysymys:
Kaupunki etsii säästökohteita toiminnastaan. Normaalisti säästöideoita löytää kun selaa ostolaskuja.
Kenellä on oikeus tutkia kaupungin verorahoilla maksettuja laskuja ja menotositteita?

 

VASTAUS

Kaupungin taloudenpitoa on tositetasolla oikeus tarkastella vain tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan jäsenten kollegiaalisesti, ei yksilöinä.

Kirjanpito sisältää yksityishenkilöidenkin tietoja ja niitä koskee salassapitovelvollisuus.

Julkisuuslain 21 §:ssä on säädetty perusteista, joiden mukaan viranomainen voit tuottaa raportteja atk-rekisterien tiedoista.

”Viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja luovuttaa eri käyttötarkoituksia varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämäänsä yhteen tai useampaan tietojärjestelmään talletetuista merkeistä muodostetun tietoaineiston, jos tietoaineiston luovuttaminen ei sen muodostamisessa käytettyjen hakuperusteiden, tietojen määrän tai laadun taikka tietoaineiston käyttötarkoituksen vuoksi ole vastoin sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henkilötietojen suojasta säädetään.”

 

Ulla Nykänen

Hallintojohtaja

Pieksämäen kaupunki

 

Kysymys:

Ketkä voivat käyttää koululaiskyytejä?

VASTAUS

Koulukuljetuksia hoitavissa takseissa saa ostajan eli kaupungin puolesta olla kyydissä muitakin, kunhan heistä ei aiheudu lisäkustannuksia kaupungille.
Kuljetusreitti eikä matka-aika saa pidentyä (ainakaan merkittävästi) muiden matkustajien vuoksi, eli koululaiset ovat aina etusijalla.
Koululaiskuljetuksen taksiautoilijalla ei myöskään ole velvoitetta ottaa muita matkustajia. Kustannuksista sopiminen on autoilijan ja matkustajan välinen asia.

Ongelmana lienee se, että koulutaksit ovat yleensä aivan täynnä. Olisihan se jo huonoa koulukuljetusten suunnittelua, jos ne eivät olisi.

Parhaiten asia selviää ottamalla yhteyttä suoraan kullakin kylällä koulukuljetuksia hoitavaan autoilijaan.

Sen sijaan kaikki koulukuljetusten bussireitit, ovatpa ne sitten yhtiöiden omia reittivuoroja, ELY-keskuksen ostamia tai kaupungin ostamia, ovat aina avointa joukkoliikennettä eli jokainen voi matkustaa niillä normaalin Matkahuollon taksojen mukaisesti.

Pasi Haverinen
Liikennesuunnittelija
Pieksämäen kaupunki

 

Kysymys:
Miten toimitaan jos haluaisimme saada kylälle Seutuopiston piirin?
 

VASTAUS

Opistolta lähetetään kyläyhdistyksille kirje helmi-maaliskuun vaihteessa, jossa ohjeistetaan kurssitoiveiden jättämiseen opistolle maaliskuun loppuun mennessä.
Jos kyläläiset eivät ehdi kokoontua ja sopia kurssitoiveita tällä aikataululla, otamme toki myöhemminkin tulleet toiveet huomioon.
Jos toiveita on monta, kyläväen kokouksessa on hyvä keskustella, mikä kurssi tuntuu kyläläisistä tärkeimmälle.
Kylien toiminta on opistolle tärkeää ja usean kylän kanssa neuvotellaan kylän toivoman kurssin käynnistämisestä myös kesken lukuvuotta.   

Seutuopiston keväinen kirje tavoittaa yhdistyksen parhaiten, kun meillä on tiedossa oikeat yhteystiedot. Pidättehän meidät ajan tasalla!

 

Päivi Majoinen

rehtori
Pieksämäen Seutuopisto

sivulle pääset TÄSTÄ

 

Kysymys:
Saammeko kaupungilta tukea käyttökuluihin, jos jäädyttäisimme itse kylän luisteluradan, huolehtisimme itse kylän hiihtoladusta? Miten tukea haetaan ja mitkä ovat kriteerit?

VASTAUS

Kyllä, tukea on mahdollista saada. Kylien liikuntapaikkojen hoitoa varten on olemassa liikuntapaikka-avustus.
Erillinen hakulomake löytyy sportpieksamaki.fi sivustolta (liikuntapaikka-avustushakemus).
Tukea myönnetään järjestöille, kylätoimikunnille ja yksittäistapauksissa yksityisille henkilöille.
Kyseessä on vuosittain erikseen myönnettävä avustus, ei täysimääräinen tuki.

Antti Nousiainen
Liikuntapalvelupäällikkö
Pieksämäen kaupunki

Viimeksi päivitetty 15.04.2014 14:33