Etusivu Kehittäminen Kyläkumppani-hanke
Pieksämäen Kyläkumppani -hanke on päättynyt 31.12.2014

 

Pieksämäen kylät ry:n hallinnoima Pieksämäen Kyläkumppani, siis kylien kehittämishanke on päättynyt 31.12.2014.
Hankkeen loppuraportti löytyy etusivulta. Alla on päättyneen hankkeen hankesuunnitelma.

 

Kaupungin ja kylien organisaatioiden välisissä palavereissa todettiin, että kyläläiset ovat kaivanneet tukea kyliensä kehittämiseen sekä aiempaa välittömämpää yhteyttä kaupungin organisaatioon ja päättäjiin. Sekä Keski-Savon maaseudun ja kylien kehittämisohjelmassa että Pieksämäen kaupunginvaltuuston aloitteessa peräänkuulutettiin kyläasiamiestä, joka tukisi kylien käytännön kehittämistyötä ja viestittäisi kylien kehittämistarpeista eteenpäin kaupungin eri hallintokuntiin. Vastaavasti kyläasiamies toimii myös kaupunkiorganisaation tiedonvälittäjänä kylille päin.  e 

 

Kyläkumppani-hankkeen aikana on tarkoituksena muodostaa jäntevä yhteistoimintaverkosto eri kylätoimijoiden, järjestöjen, yhdistysten sekä kaupungin organisaatioiden välille. Hankkeen hyötyjinä ovat Pieksämäen kylien asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, maatilayrittäjät, maaseudun yrittäjät sekä yrittäjäksi aikovat. Hankkeessa työskentelee kokoaikainen projektipäällikkö, kyläasiamies, joka toimii matalan kynnyksen yhteyshenkilönä eri tahoille.

 

Hankkeen tavoitteena on edistää kylien välistä tiedotusta sekä kylien ja kaupungin välistä tiedonkulkua. Hankkeen aikana on tarkoitus laatia tai päivittää kylien kyläsuunnitelmat sekä avustaa kylien hankeaihioiden eteenpäin viemisessä sekä eri rahoituskanavien miettimisessä. Lisäksi Kyläkumppani-hankkeessa kartoitetaan ja etsitään ratkaisumalleja kylien lähipalvelutarpeisiin yhdessä Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hankkeen kanssa, sekä auttaa uusyrityksiä alkuun yhdessä Pieksämäen elinkeinotoimen sekä muiden elinkeinojen kehittäjien kanssa.

 

Hankkeen toteutusaika 1.5.2012-31.12.2014 ja kokonaisbudjetti 168 000 €.

Hankesuunnitelma         

 

Vuokko Jaakkola

Kyläasiamies

 

puh. 045 845 6590

email. Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Taustaa:

Pieksämäen kylien asukkaat ovat kaivanneet tukea kyliensä kehittämiseen sekä aiempaa välittömämpää yhteyttä kaupungin organisaatioon ja päättäjiin. Sekä Keski-Savon maaseudun ja kylien kehittämisohjelmassa että Pieksämäen kaupunginvaltuuston aloitteessa peräänkuulutettiin kyläasiamiestä, joka tukisi kylien käytännön kehittämistyötä ja viestittäisi kylien kehittämistarpeista eteenpäin. Kaupungin ja kyläorganisaatioiden edustajien välisis

palavereissa päädyttiin siihen, että ko. toiminta tulisi hankkeistaa. Jos hanke osoittautuu tulokselliseksi, kyläasiamies voisi työskennellä jatkossa pysyväisluonteisesti esim. Pieksämäen ja jonkin naapurikunnan yhteisenä toimijana

Hankkeen päätavoite

Hankkeen päätavoite on vahvistaa kylien elinvoimaisuutta siten, että niiden asukkaiden elin- ja asuinmahdollisuudet paranevat. Kylien lähipalveluita kehitetään asukkaiden palvelutarpeista lähtien, mutta kustannustehokkaasti. Tällöin kylistä tulee entistä vetovoimaisempia uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Kyläasiamies toimii asukkaiden tukena ja aktivaattorina tavoitteisiin pääsemi

Kohderyhmä

Pieksämäen kylien asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, maatilayrittäjät, maaseudun yr

 ja yrittäjäksi aiko

Hakija                                Pieksämäen kylät

Hallinnoija                        Pieksämäen kylä

Hankkeen kesto Kyläkumppani-hankkeen avajaisilta Kukkaroniemen leirikeskuksella 13.6.2012                        

Kyläkumppani-hankkeen avajaisilta 13.6.2012

Kuva: Saara Patokoski

Viimeksi päivitetty 06.05.2015 09:25